CORONA-MAATREGELEN:

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen hebben we  met alle verloskundigen uit de regio Rivierenland besloten ons aan het aangepaste pandemie protocol te houden. We begrijpen dat de maatregelen voor jou als zwangere niet altijd prettig zijn.
Door deze maatregelen in te voeren, hopen wij te voorkomen dat wij een bron van besmetting worden voor anderen of zelf ziek worden, waardoor de continuïteit van onze zorg in gevaar komt. We weten niet hoe lang deze maatregelen blijven gelden. Wij houden je op de hoogte!

Vanaf vandaag gelden de volgende regels in onze praktijk:

1) We vragen je om alleen naar de reguliere afspraak te komen. Geen partners/kinderen of andere mensen mee. Je mag wel via beeldbellen (Face-time o.i.d.) iemand mee laten kijken. Je partner mag wel mee naar de echo afspraken, en de afspraak waar we uitgebreid ingaan op de bevalling.
2) Als je (milde) verkoudheidsklachten hebt, vragen wij je om niet naar het spreekuur te komen.
3) Alle groepsconsulten en voorlichtingsavonden komen te vervallen.
4) Het schema van de controles zal veranderen en we houden vanaf nu de frequentie aan zoals in de bijlage aangegeven.
5) Wat betreft de bevalling geldt nu nog, dat je zowel thuis- als poliklinisch zou kunnen bevallen. Voor zowel het ziekenhuis als thuis geldt dat je maar één persoon extra mee mag nemen (deze mag niet verkouden zijn, moet een mondkapje dragen en afstand houden van de zorgverleners).
Verder mag je na een poliklinische bevalling geen bezoek in het ziekenhuis ontvangen.
6) De kraamvisites zullen zowel telefonisch als live worden gedaan.

Je blijft natuurlijk altijd extra welkom bij klachten en of complicaties. Dan zullen wij na telefonisch overleg een extra controle met je inplannen.

Wij blijven zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor spoedgevallen. Voor niet dringende vragen, vragen wij je om tijdens kantoortijden te bellen.
Wij hopen zo snel mogelijk weer op onze vertrouwde manier te kunnen werken en rekenen op jullie medewerking om samen deze periode zo prettig mogelijk door te komen.

Extra informatie vanaf 17-1-2021

COVID-19 vaccinaties en borstvoeding:

Op dit moment is er nog niet veel bekend over de werking en eventuele bijwerkingen van de nieuwe Covid-19 vaccins bij vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Deze groepen zijn niet in eerste instantie meegenomen in de onderzoeken. Met deze groepen wordt daarom extra voorzichtig omgegaan totdat er meer informatie beschikbaar is.

Dit betekent niet dat het vaccin schadelijk is bij baby’s die borstvoeding krijgen. Bijna alle soorten vaccins kunnen veilig toegediend worden tijdens de borstvoedingsperiode. Bij de toediening van medicijnen en vaccinaties wordt altijd een afweging gemaakt tussen de mogelijke risico’s van het middel dat wordt gegeven en het belang van de borstvoeding voor de baby (en de moeder). Via de borstvoeding krijgt een baby namelijk heel veel stoffen mee die het immuunsysteem ondersteunen, en juist die ondersteuning is heel belangrijk.

Het RIVM geeft de volgende richtlijn voor het COVID-19 vaccin en borstvoeding: “Geen Contraindicatie: borstvoeding: in de bijsluiter staat vermeld dat er onvoldoende bekend is over de veiligheid van vaccinatie met COVID-19-vaccin bij het geven van borstvoeding; het is echter aannemelijk dat het COVID-19-vaccin net zoals andere niet levende vaccins, niet in de moedermelk terecht komt en vaccinatie geen enkel bezwaar vormt” (1).

Het advies van RIVM sluit daarmee aan bij de adviezen van buitenlandse instanties zoals het InfantRisk Centre (VS) (2), Centre for Disease Control (CDC, VS) (3), en het European Medicine Agency (EMA) (4).

De Academy of Breastfeeding Medicine voegt hier nog deze overweging aan toe: “Terwijl er weinig reden is om uit te gaan van een mogelijk risico voor het kind dat borstvoeding krijgt, zijn er wel goede biologische argumenten om aan te nemen dat er juist positieve effecten zijn. Antistoffen en T-cellen die worden aangemaakt na toediening van het vaccin aan de moeder kunnen passief naar de melk getransporteerd worden. Na vaccinatie tegen andere virussen werden binnen 5-7 dagen na toediening IgA antistoffen in de melk aangetoond. De antistoffen die in de melk terecht komen kunnen het kind beschermen tegen infectie met SARS-CoV-2” (5)

In de komende maanden zullen er wereldwijd bij miljoenen mensen vaccins worden toegediend en zullen er snel meer gegevens bekend worden over de verschillende vaccins bij specifieke groepen, zoals zwangeren en moeders die borstvoeding geven. We houden de ontwikkelingen hierover natuurlijk goed in de gaten en laten het je zo snel mogelijk weten als er meer bekend is.