KNOV Klachtencommissie

Regeling klachten van behandeling van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
Indien u klachten heeft over de verloskundige hulp van, of over de bejegening door uw verloskundige, dan is het aan te raden eerst met de verloskundige zelf daarover te praten.
Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is, of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de klachten commissie van de KNOV.
Alle verloskundigen in onze praktijk zijn BIG geregistreerden ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de KNOV.
Het adres van de klachtencommissie waar ook het klachtenreglement kan worden opgevraagd is:

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
t.a.v. De Klachtencommissie
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Tel: 073-6891890
Email: evanmackelenbergh@knov.nl

 

de KNOV-klachtencomissie

* Heeft geheimhoudingsplicht
* Behandelt uw klachten onafhankelijk
* Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor van klager en aangeklaagde
* Doet geen uitspraak over financiƫle aangelegenheden
* Behandelt geen klachten die bij een andere instantie zijn (of worden) behandeld.

 

Na uitspraak van de klachtencommissie blijft het altijd mogelijk zich te wenden tot een rechterlijke instantie, bijvoorbeeld het Medisch Tuchtcollege.