1
1

Het kraambed

In de kraamperiode is het tijd om uit te rusten en te herstellen van de bevalling. Wij zullen in de eerste 8-10 dagen een aantal keer bij jullie thuiskomen om te kijken hoe het gaat. Tijdens deze visites bespreken we de bevalling na en controleren we of het herstel daarvan goed verloopt. We controleren de baarmoeder, het bloedverlies, de bloeddruk, de temperatuur en kunnen hechtingen verwijderen. Ook bekijkt de verloskundige hoe de baby het doet en houden we de temperatuur, kleur, het poepen, het plassen en het gewicht in de gaten en bespreken we hoe de (borst)voedingen verlopen. Ben je in het ziekenhuis bevallen onder begeleiding van een gynaecoloog, dan doen wij de nazorg.Tijdens de kraamvisites kunnen wij praktische tips en informatie geven en jullie vragen beantwoorden.

Kraamzorg

De kraamverzorgster zal gedurende de eerste 8 dagen dagelijks bij jullie thuis langskomen. Zij zal jullie veel informatie geven en ondersteunen bij de verzorging van de baby. Ook biedt de kraamverzorgster veel begeleiding bij de borstvoeding en zal ze elke dag de controles bij de moeder en bij de baby uitvoeren en bekijken of het kraambed normaal verloopt. Wanneer de kraamzorg hier over twijfelt of wanneer er zich problemen voordoen in het kraambed, wordt de verloskundige door de kraamverzorgster hiervan op de hoogte gebracht.

Geboorteaangifte

De aangifte vindt plaats in de geboortegemeente. Binnen 3 dagen na de dag van de geboorte moet uw aangifte zijn gedaan. Hierbij tellen ook de zaterdag, zondag en feestdagen mee. Is de 3e dag een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag, dan schuift de aangiftetermijn op naar de eerstvolgende werkdag. Bij iedere termijnoverschrijding moet de officier van justitie worden ingelicht. Aan de geboorteaangifte zijn geen kosten verbonden.

De aangifte wordt gewoonlijk door de vader gedaan maar kan ook door iemand anders die bij de bevalling aanwezig was worden gedaan (bijvoorbeeld een familielid). Degene die aangifte doet, moet de volgende documenten meenemen:

* de geboortedatum en geboortetijd van de baby.

* de geboortenamen van de baby

* een geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet

* bij voorkeur een geldig identiteitsbewijs van de moeder. Dit is niet wettelijk verplicht, maar versnelt wel de procedure.

* eventueel het trouwboekje, zodat de baby daarin kan worden bijgeschreven.

Als jullie vóór de geboorte de baby al erkend hebben in een andere gemeente of een achternaamkeuze hebben gedaan dan is het belangrijk om ook het afschrift van de akte ‘Erkenning ongeboren vrucht’ en de het afschrift van de akte van naamkeuze mee te nemen.

In Tiel is het noodzakelijk om vooraf een afspraak te maken bij de gemeente om de aangifte te doen. Ook is het sinds begin 2021 mogelijk om digitaal aangifte te doen!
Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Tiel  geboorte_aangifte

 

 

 

Veiligheidskaart huidcontact