1
1

Eerste controle

• Bepalen van de uitgerekende datum. Bij de eerste controle krijgen jullie altijd een echo aangeboden. Natuurlijk willen jullie weten hoelang je zwanger bent, of het hartje van de baby klopt en wanneer de uitgerekende datum is.
Bij het berekenen van de uitgetelde datum is het handig om het volgende te noteren:
o De eerste dag van de laatste menstruatie
o De datum wanneer je gestopt bent met anticonceptie (pil/spiraal)
o De datum waarop jullie een zwangerschapstest hebben gedaan.

• Gezondheid. Er zullen allerlei vragen gesteld worden om een beeld te krijgen van je gezondheid. Vragen over je ziektegeschiedenis (eventuele operaties, ziekenhuisopnames, medicijngebruik e.d.), allergieën en er wordt aandacht besteedt aan roken, alcohol en drugsgebruik. Ook vragen over de gezondheid van je partner en van jullie familie zijn van belang. Het is handig wanneer je zoveel mogelijk weet over aangeboren afwijkingen in jullie familie. Naar aanleiding van die vragen proberen we uit te zoeken of er een verhoogd risico bestaat op aangeboren afwijkingen voor jullie kind.

• Eerdere zwangerschappen. Mocht je eerder zwanger zijn geweest, dan nemen we kort de bijzonderheden van deze zwangerschap(pen) door. Mocht een vorige zwangerschap door een andere verloskundige begeleid zijn, dan vragen wij je alle gegevens (zwangerschapskaart e.d.) mee te nemen, zodat we kunnen nagaan of er bijzonderheden zijn geweest.

• Leefomstandigheden. Naast alle medisch vragen willen we graag weten hoe de sociale situatie eruit ziet. Mochten er bijzonderheden zijn op het gebied van relaties, financiën, huisvesting of werk, dan horen wij dit graag zodat we jullie -waar mogelijk- kunnen begeleiden.

• Verdere onderzoeken. We zullen de bloeddruk meten, gewicht bepalen en uitleg geven over het bloedonderzoek. Het bloed wordt gecontroleerd op het ijzergehalte, de bloedgroep, rhesusfactor, irregulaire antistoffen, op de infectieziekten HIV, Hepatitis B en de geslachtsziekte lues (syfillis).

• We bespreken de mogelijkheden van screening op o.a. het Downsyndroom (NIPT test) en het laten verrichten van de 20 weken echo.

Zie onderstaande links voor meer informatie:

Voor vragen over het kinkhoestvaccin, kijk op RIVM kinkhoestprik.

Vervolgcontrole