1
1

Wat nog te regelen?

Kraamzorg

Vóór de 16e week in de zwangerschap behoor je de kraamzorg geregeld te hebben. Na de bevalling komt een kraamverzorgster 8 dagen in huis om jullie bij te staan bij de verzorging van kraamvrouw en de baby. Zij zal jullie veel informatie geven en zal lichte huishoudelijke verrichten. Zij heeft de kraamverzorgster een signalerende functie. Er is een goede samenwerking tussen ons en de kraamverzorgster, waarbij wij de supervisie over het kraambed hebben.
– Indien jullie aanvullend verzekerd zijn, zal de zorgverzekering rond 30 weken een kraampakket opsturen.
Klik hier voor de kraambureaus waar wij het meest mee samenwerken
bgvallei.nl/
www.kraamzorgdewaarden.nl/

Erkenning

Wanneer je ongehuwd bent, maar wilt dat je kind de achternaam van je partner krijgt, is het van belang jullie kind te laten erkennen. Bij het gemeentehuis kan dan de akte van erkenning van de ongeboren vrucht opgesteld worden. Het is verstandig om dit al te regelen in je zwangerschap. Het is verplicht samen naar het gemeentehuis te gaan en je legitimatiebewijs mee te nemen. De akte kan dan direct opgemaakt en getekend worden. Hiermee is de erkenning direct geregeld. Deze akte moet bij aangifte van jullie kind meegenomen worden.
Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de vader en het kind: de familierechtelijke betrekking. De vader is dan verplicht om zijn kind te onderhouden. Het kind krijgt op zijn beurt het recht op een erfenis.
Door de erkenning van de ongeboren vrucht is de vader nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet hij eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Met het ouderlijk gezag kan de vader beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van het kind. Ook mag hij het vermogen van zijn kind beheren en rechtshandelingen verrichten in naam van zijn zoon of dochter. (Bron: RIVM)
Kijk voor meer informatie op de volgende website:
www.tiel.nl/balie/product.asp?product=ongeboren_kind_erkenning

Zwangerschapscursus

Het volgen van een zwangerschapscursus is niet verplicht, maar wordt met name aanbevolen als je voor het eerst in verwachting bent. Het is een goede voorbereiding op de bevalling door de informatie en oefeningen die je daar leert. Daarnaast is het natuurlijk leuk om ervaringen met andere aanstaande moeders uit te wisselen. Er zijn vele soorten zwangerschapscursussen. Sommigen doe je met andere zwangeren in groepsverband, andere cursussen doe je samen met je partner; alleen of in groepsverband. De meeste cursussen starten rond de 28 weken zwangerschap. Meld je daarom zo snel mogelijk aan.
www.yourbalance.nl
www.massadi.nl
www.samenbevallen.nl/zwangerschapscursus/zwangerschapscursus-samen-bevallen-tiel/
zwangerfitlienden.nl/

Zorgverzekering

Meld na de eerste controle bij de zorgverzekering dat je zwanger bent. Zij dragen zorg voor het kraampakket dat je rond de 30e zwangerschapsweek thuis gestuurd krijgt, indien je aanvullend verzekerd bent. Daarnaast kun je doorgeven welk kraamcentrum jullie gekozen hebben. We raden je aan je polis na te kijken. Afhankelijk van je polis/verzekering kan het zijn dat je een eigen bijdrage hebt voor kraamzorg en/of poliklinische (bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie). Laat je hierover goed informeren door de verzekeringsmaatschappij.